Priebeh terapie

Vytlačiť

 

ANTINIKOTÍNOVÁ TERAPIA

 

Doporučujeme

 • po terapii odstrániť cigarety z dosahu. Na miesta, kde boli uložené cigarety umiestniť napr. žuvačky, cukríky a pod.
 • výrazne zvýšiť prísun tekutín do organizmu
 • neskúšať fajčiť (môže viesť ku aktivácií nikotínového hladu)
 • vyhýbať sa stresom

Dôvody návratu k fajčeniu

 • stres – pokiaľ sa dostávame do zložitej životnej situácie, fajčí sa s nádejou a presvedčením, že cigareta nás ukľudní a pomôže. Vyfajčená cigareta nechutí, ale v priebehu fajčenia nechuť slabne a nikotínový hlad sa vracia!
 • istota – že vyfajčením cigarety po dlhej prestávke sa nespôsobí  návrat  k  fajčeniu.  Prvé „šluky“ majú zlú chuť, takže sa nepodarí cigaretu dofajčiť, ale už o hodinu sa siaha po ďalšej.
 • zvedavosť – potreba  fajčenia  sa síce  nedostavuje,  ale prejavuje sa zvedavosť či bude cigareta chutiť. Ide o aktívny pokus, ktorý obnovuje nikotínový hlad.

Výhody účinku terapie

 • vplyv terapie sa dosahuje ihneď po jej ukončení
 • prítomnosť v spoločnosti fajčiarov nenavodí chuť na cigaretu    

Výhody pri zanechaní fajčenia

 • zlepšenie krvného obehu v rukách a nohách
 • zníženie nebezpečia výskytu chorôb krvného obehu, mozgovej príhody a nádorov
 • ústup kašľa, zlepšenie dýchania pri záťaži
 • chuťové a čuchové vnemy sa zlepšia
 • odstránenie nepríjemného zápachu z úst, zlepšenie farby pleti
 • ekonomické hľadisko
Objednávky na telefónnych číslach : 0911 02 00 60, 0918 96 49 11